Pages

Saturday, August 15, 2009

သားေၿမးတုိ႔အတြက္ ၾကဳိးစားစုိ႔

ငါသာလွ်င္ေတာ္၊ သူမေတာ္ဟု

လူေတာ္ထင္ပါ၊ တုိ႔ၿမန္မာကုိ

ဘယ္ခါဆယ္၍ရမလဲ။

“ၾကြားရင္းႏွင့္ႏွစ္၊ ၀ါးရင္းနစ္သည္”

နစ္လ်က္ေနပါ၊ တုိ႔ၿမန္မာကုိ

ဘယ္ခါ ဆယ္၍ရမလဲ။

“အေကာင္းဆုိးထင္၊ ဆုိးေကာင္းထင္ႏွင့္”

အထင္လြဲပါ၊ တုိ႔ၿမန္မာတုိ႔

ဘယ္ခါဆယ္၍ရမလဲ။

“သူ႔ကိုငါညႈိး၊ ငါ့သူညႈိးႏွင့္”

အညႈိးၾကီးပါ၊ တုိ႔ၿမန္မာကုိ

ဘယ္ခါဆယ္၍ ရမလဲ။

“ညီး၍မၿပီး၊ ညဴမၿပီးဘူး”

အၿပီးထကာ၊ လုပ္ႏုိင္ပါမွ

ေတာ္ရာေရာက္လိမ့္ ေနာင္အဖုိ႔။

ႏုိးၾက ထၾက ၿမန္မာတုိ႔။

သားေၿမးတုိ႔အတြက္ ၾကဳိးစားစုိ႔။


မင္းသု၀ဏ္


ဆရာမင္းသု၀ဏ္ရဲ႕ အထက္ပါကဗ်ာကုိ ဆရာေမာင္၀ံသေရးသားသည့္

ဆရာမင္းသု၀ဏ္သုိ႔ အမွတ္ရခ်က္မ်ား ေဆာင္းပါးမွကူးယူေဖာ္ၿပၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

ထုိေဆာင္းပါးကုိ အမွတ္(၃) ေအာက္တုိဘာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စပယ္ၿဖဴ မဂၢဇင္းတြင္

ေဖာ္ၿပထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္…။ ကူးယူေဖာ္ၿပၿခင္းအတြက္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေတာင္းခံၿခင္း

မၿပဳႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ဆရာေမာင္၀ံသႏွင့္စပယ္ၿဖဴ မဂၢဇင္းအေပၚအႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္… ။