Pages

Monday, August 10, 2009

မနက္ၿဖန္ဟာ မနက္ၿဖန္မွာမရွိဘူး…

ခင္ဗ်ားမနက္ၿဖန္အထိေရာက္ဖူးလား…။

မနက္ၿဖန္ဟာ

မနက္ၿဖန္ထဲမွာမရွိဘူး…

ခင္ဗ်ားမနက္ၿဖန္ကုိ ေစာင့္ခ်င္ေစာင့္ေနမိလိမ့္မယ္

တခ်ဳိ႕က မနက္ၿဖန္ကုိစုိးရိမ္ေနလိမ့္မယ္

မနက္ၿဖန္ဟာ

မနက္ၿဖန္ကုိေကာက္က်စ္ဖုိ႔ၾကံေနတတ္တယ္

မနက္ၿဖန္ဟာ

ရုံးခ်ိန္းခဏခဏေၿပာင္းတယ္

မနက္ၿဖန္ဟာ

ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ခဏခဏေတာင္းတယ္…

မနက္ၿဖန္ဟာ

အယူမွန္သူအတြက္ အယူခံမလုိဘူးဆုိတဲ့

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္စကားကုိ မၾကားဖူးဘူး…

မနက္ၿဖန္ ေစာင့္ၾကည့္သူေတြရွိေကာင္းရွိလိမ့္မယ္

မနက္ၿဖန္ မမွတ္မိသူေတြ ရွိေကာင္းရွိလိမ့္မယ္

မနက္ၿဖန္အတြက္

ေမတၱာကမၼဌာန္း စီၿဖန္းသူတစ္ခ်ဳိ႕ရွိမယ္

မနက္ၿဖန္အတြက္

မေစၧရစိတ္ေတြနဲ႔ အိပ္ေရးပ်က္ေနသူေတြရွိမယ္

မနက္ၿဖန္အတြက္

နံရံနဲ႔တုိက္မယ့္ေခါင္းေတြ

မနက္ၿဖန္အတြက္

အမွန္နဲ႔အမွားၿပတ္ၿပတ္သားသားရင္ဆုိင္လုိ႔

ဒါေပမယ့္

မနက္ၿဖန္ဟာ

ေအာ့ေက်ာလန္ေအာင္ အခ်ိန္မမွန္တုန္းပဲ…။


မုိးလႈိင္ည