Pages

Sunday, August 16, 2009

ညေန

တစ္ညေနလုံးေရတြက္ၾကည့္လုိက္တယ္

ၿပဳိမယ့္ မုိး ကုိယ္တုိင္က

မုိးၿပဳိမွာကုိ ေၾကာက္လုိ႔တဲ့

တစ္ညေနလုံး ေရတြက္ၾကည့္မိတယ္

မုိးၿပဳိမယ့္ ညေနေတြက

ငါ့ကုိ ၿဖဳိၿဖဳိခ်ခဲ့ေပါ့

မင္းထားခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကာလေတြထဲမွာ॥


MHN