Pages

Friday, May 18, 2007

နာရီစင္

ရပ္တန္႔ခဲ့တာၾကာခဲ့ၿပီ

လည္ပတ္ခဲ့တာၾကာခဲ့ၿပီ

ေသခ်ာတာကၾကာခဲ့ၿပီဆုိတာပဲ

လူေတြကသူ႔ကုိၾကည့္ၾကည့္သြားၾကတယ္

လူေတြကသူ႔ကုိၾကည့္ၾကည့္ေနတုန္းပဲ

သူက ကာလကုိမေဖာ္ၿပႏုိင္ဘူး

သူကေသခ်ာတာတစ္ခုခုမေၿပာၿပႏုိင္ဘူး။

တစ္ေန႔တစ္ၿခားယုိယြင္းလာမႈနဲ႔

ေရွးေဟာင္းၿပတိုက္တစ္ခုလုိ

သူ႔ဘ၀ကေအးစက္လုိ႔

လူေတြကတစ္ခါတစ္ေလသူကုိၾကည့္တယ္

ၿပဳတ္ထြက္သြားခဲ့တဲ့သူ႔ဘယ္ဘက္လက္တံ

က်ဳိးပ်က္သြားခဲ့တဲ့သူ႔ညာဘက္လက္တံ

ၾကိဳး၀ိုင္းထဲမွာသူကတိတ္တဆိတ္ရပ္လုိ႔

တစ္ခါတစ္ေလ လူေတြကခပ္ၾကာခပ္ၾကာၾကည့္ေလ

သူ႔မွာအရွက္ရေလပဲ။

မုိးလႈိင္ည