Pages

Friday, September 25, 2009

မုိးလႈိင္ည ဟု ေခၚဆုိပါရန္နပုိလီယန္မဟုတ္ဘူး
ကူဗလုိင္ခန္မဟုတ္ဘူး
ဂ်ဴးလိယက္ဆီဇာမဟုတ္ဘူး
ေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္မဟုတ္ဘူး
မုိးလႈိင္ညဟုေခၚဆုိပါရန္....

က်န္စစ္သားမဟုတ္ဘူး
နရသီဟပေတ့မဟုတ္ဘူး
သားေတာ္ သီဟသူမဟုတ္ဘူး
ေဖာင္းကားစား ေမာင္ေမာင္မဟုတ္ဘူး
မုိးလႈိင္ည ဟုေခၚဆုိပါရန္....

မင္းေခါင္မဟုတ္ဘူး
ရာဇဓိရာဇ္မဟုတ္ဘူး
တပင္ေရႊထီးမဟုတ္ဘူး
နတ္ရွင္ေနာင္မဟုတ္ဘူး
မုိးလႈိင္ည ဟုေခၚဆုိပါရန္...

မက္ခရာဗိလိမဟုတ္ဘူး
ဟစ္တလာမဟုတ္ဘူး
႔ပုိေပါ့မဟုတ္ဘူး
မီလုိဆီဗစ္မဟုတ္ဘူး
မုးိလႈိင္ည ဟုေခၚဆုိပါရန္

ဦးေလးမဟုတ္ဘူး
မင္းသားၾကီးမဟုတ္ဘူး
ခ်ာတိတ္မဟုတ္ဘူး
ကုိၾကီးမဟုတ္ဘူး
မုိးလႈိင္ည ဟုေခၚဆုိပါရန္

ဂူးဂဲလ္မဟုတ္ဘူး
သရီးဂ်ီအုိင္ဖုန္းမဟုတ္ဘူး
ပေလးစေတရွင္ မဟုတ္ဘူး
ႏုိကီယာမဟုတ္ဘူး
မုိးလႈိင္ည ဟုေခၚဆုိပါရန္...

အာဏာရွင္မဟုတ္ဘူး
ေဟာလိ၀ုဒ္စတားမဟုတ္ဘူး
ရတ္ပ္အဆုိေတာ္မဟုတ္ဘူး
မက္ေဒၚနယ္အစားအစာမဟုတ္ဘူး
မုိးလႈိင္ည ဟုေခၚဆုိပါရန္


မုိးလႈိင္ည