Pages

Friday, August 17, 2007

စက္ရုံ

တည္ေနရာ-
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ဦးေရၿပားေပၚမွာ
ၾကယ္ပြင့္တပ္သုိက္တူးသမားေတြၾကား

စက္ရုံအမည္-
မုိးလႈိင္ညကိုၿဖဳိးေကာ္ပုိရိတ္

တပ္ဆင္ထားသည့္စက္-
ခံစားမႈစြမ္းအင္သုံးစိတ္အင္ဂ်င္ႏွစ္လုံး
ႏွစ္ဆယ့္ေလးနာရီလုံးလည္ပတ္သည္

ထုတ္လုပ္သည့္ကုန္စည္-ကဗ်ာ

ပါ၀င္သည့္ပစၥည္း-
ခ်စ္ၿခင္းေမတၲာ၊နာက်င္ခံစားခ်က္မ်ား
ေပါက္ကြဲေစတတ္သည့္အမွန္တရား
ေခါင္းမာမႈမ်ားနဲ႔ၿမန္မာအကၡရာမ်ား

ရည္ရြယ္ခ်က္-
ေမတၲာတရားကိုကမၻာအရပ္ရပ္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္

သတိေပးခ်က္-
ကဗ်ာမဖတ္ခင္စဥ္းစားပါ
ကဗ်ာဖတ္ၿပီးရင္ထပ္စဥ္းစားပါ
ကဗ်ာဗုိင္းရပ္စ္ကုိကာကြယ္ႏုိင္သည့္
ေဆး၀ါးမေပၚေပါက္ေသးသလုိ
ကုသေပ်ာက္ကင္းရန္လည္းမၿဖစ္ႏုိင္ပါ...။
လက္လီလက္ကားေရာင္း၀ယ္လုိသူမ်ား
စည္းအၿပင္ကေန ႏွစ္ခ်ဳိ႕ေကာ္ဖီေသာက္လာၾကပါရန္...။

မုိးလႈိင္ည

(မဂ်စ္ႏွင့္ဒီမုိအတြက္ေမတၲာၿဖင့္ေရးစပ္ပါသည္)