Pages

Monday, September 1, 2008

ခ်ိဳးငွက္မ်ား

ကုိက္ခ်ီသြားတဲ့… အလြမ္းကုိ

စစ္ပြဲကုိ ေက်ာခုိင္းသြားတဲ့ လူငယ္လုိ

နာက်င္မႈကလြဲၿပီး

စစ္ပြဲဟာ ငါတုိ႔ကုိ ဘာမွမေပးဘူး….

ေသခ်ာတဲ့ေသၿခင္းကုိ

ေဆာင္ယူသြားႏုိင္သူေတြက

ေအာင္ၿမင္ၾကတယ္ေပါ့….

က်န္ရစ္ခဲ့ရသူေတြက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိတည္ေဆာက္ရင္း

ေနာက္ထပ္စစ္ပြဲတစ္ခုကုိ ထပ္ေစာင့္ၾကတယ္။

မုိးလႈိင္ည