Pages

Thursday, August 7, 2008

မ်ဳိးဆက္ထဲ ခုန္ခ်ၿခင္း

ပူေလာင္မႈက အေရးမၾကီးဘူး
အလင္းေရာက္ထက္

ထမင္းထည့္တဲ့ခြက္လည္းၿဖစ္ႏုိင္
အလင္းထည့္တဲ့ခြက္လည္းၿဖစ္ႏုိင္

တစ္ခုခုက်ဆုံးလုိ႔
တစ္ခုခုေပ်ာ္ရႊင္ေနပုံမ်ဳိး။ ။
စုိင္းလူ
စပယ္ၿဖဴ ၊အမွတ္-၄၊ ဇူလုိင္လ၊ ၂၀၀၈