Pages

Thursday, November 29, 2007

လက္ဖ၀ါးေတြမွာအေႏြးဓါတ္လုိတယ္

ဘယ္ဘက္လက္ဖ၀ါးေအးစက္စက္က

ညာဘက္လက္ဖ၀ါးေအးစက္စက္ကုိ

ဆုပ္နယ္တယ္…

လက္ဖ၀ါးေတြမွာ အေႏြးဓါတ္လုိတယ္…

ဂ်ာကင္အိတ္ကပ္ထဲ..

လက္ႏွစ္ဖက္လုံးမွာအေႏြးဓါတ္လုိတယ္

လက္တစ္ဖက္ကအၿခားလက္တစ္ဖက္ကုိ

ငံ့လင့္ေနသလုိ…

လက္ဖ၀ါးေတြမွာအေႏြးဓါတ္လုိေနတယ္

လည္တုိင္ဖ်ားတစ္ဘက္တစ္ခ်က္ကုိ

လက္ဖ၀ါးႏွစ္ဖက္လုံးပူးကပ္မိလုိက္ခ်ိန္

လက္ဖ၀ါးေတြဟာအေႏြးဓါတ္လုိတယ္…

ေအးစက္စက္ေဆာင္းေပါ့…

လက္ဖ၀ါးေတြမွာအေႏြးဓါတ္လုိေနေအာင္

လက္ဖ၀ါးေတြအခ်င္းခ်င္းေႏြးေထြးတတ္ေအာင္

သင္ၾကားလုိ႔….

မီလင္းဖုိနားၿဖန္႔ကာလုိက္လည္း

လက္ဖ၀ါးေတြမွာ အေႏြးဓါတ္လိုၿမဲ…

လက္ဖ၀ါးတစ္ဖက္ဟာ..

အၿခားလက္ဖ၀ါးတစ္ဖက္ရဲ႕

အေႏြးဓါတ္ကုိအၿမဲလုိအပ္ေနတယ္…။

လက္ဖ၀ါးေတြမွာအေႏြးဓါတ္လုိတယ္…။

မုိးလႈိင္ည