Pages

Friday, October 12, 2007

စက္တင္ဘာ

အသက္နဲ႔သိကၡာေတြ
ခင္းထားတဲ့လမ္းမအေပၚ
မလြပ္လပ္သေရြ႕
က်န္ရစ္ရသူေတြရဲ႔
မ်က္ရည္နဲ႔နာက်ည္းစိတ္
လမ္းမေတြဟာမတိတ္ဆိတ္ဘူး
က်ိန္စာေတြဆူညံေနေပါ့
ေသြးမ်က္ရည္စက္တင္ဘာ
လူဆန္ၾကသူေတြတိတ္တဆိတ္ငုိေၾကြးရေပါ့။

မုိးလႈိင္ည