Pages

Wednesday, July 18, 2007

အာဇာနည္ဗိမာန္


ေႀသာ္.........အေဆာင္ေဆာင္နန္းေတြ
ႀကငွန္းေတြနွင္႔ေနွာ
အေဆာင္မျမန္းခင္က
ေအာင္စာတမ္းခ်ိဳ႔ေစဘို႔၊ ေအာင္ပန္းညိွ႔ရ႐ွာတဲ႔
ေတာင္တမန္းတို႔ဗမာမွာ၊ အေဟာင္းသံသရာ
အငုတ္ေတြနွင္႔
ေအာင္ဆန္းတို႔ မသာမယာဟာ ၄င္းကံႀကမၼာ
အလုပ္ေပထင္႔
ေသာင္းျမန္မရဏာစမုတ္မွာေတာ႔
ခ်ဳပ္သနဲ႔ ယင္းအလိုတြင္
ေဒါင္းအလံပု၀ါအုပ္ပါလို႔ က်ဳပ္ျဖင္႔
သျဂိဳၤဟ္ခ်င္။ ။
ေႀသာ္...........တပည္႔ရင္းေတြမို႔
က၀ိမတင္းနိုင္ဘုကြဲ႔
သတိကင္းကာ မ်က္ရည္က်က်ျပီး
ခက္ကျပီ လက္ဆည္လို႔ မရနိုင္ဘု
ေသာက ဘေလာင္ဆူေတာ႔
ေတာင္ဇမၺဴ ပုဂံေခတ္ဆီက
ယေခါင္မူ ယမန္သနစ္ေတြေပါ႔
ရန္အျဖစ္မကြဲ႔ မေနွးသေနာ္ တေသာင္းဒီ္ဇမၺဴရမ္းေနႀက
က်န္ရစ္ကဲ႔ေျမးေတာ္ အေလာင္းစည္သူရဲ႔နန္္းကိုျဖင္႔
လူႀကမ္းဓားျပေတြႀကမ္းလာ ရမ္းလာတဲ႔အေရးတြင္မွ
ေဘးအေပါင္းႀကီးစြာ ေ၀ဒနာအစံုနဲ႔
ေသြးေခ်ာင္းစီးကာ ေသ႐ွာပံုရဲ႔ျပင္
ေရႊျမန္မာဘံုမွာ အမင္းမင္း သမတေတြနဲ႔
သတင္းလွတဲ႔ အင္း၀ရာဇာအမြန္ သာလြန္မင္းကိုမွ
သားရင္း ႐ွင္တ႐ုတ္ကယ္က
႐ွင္ဘုရင္လုပ္မယ္ အက်ယ္ဇယားေတြျဖင္႔
ဒ၀ယ္သားေတြ ဗိုလ္၀င္ခံလို႔မို႔
ဟိုအရင္ ယမန္ နန္းေတာ္စီးစဥ္က
အပ်က္ႀကီးပ်က္ကာ အသက္ခႏၺၶာေတြဆံုးပံုနဲ႔
တထံုးေနာက္တနဲမွာေတာ႔
မင္းရဲရႏၺၶၻၻမိတ္ခမ်ာမွာ ညီသနင္းေပပါ႔
ျပည္မင္းဂုဏ္ခံလို႔
မွူန္မွူန္ဆန္ဆန္ ပုန္ကန္တဲ႔အတိုင္းရဲ႔ျပင္
တလိုင္းနယ္ ေရႊျပည္တခြင္မေတာ႔
ဓမၼေစတီဘုရောစးောစးင္လက္ထက္တုန္းဆီက
လက္႐ုံးရည္ တသိန္လွ်မ္းေပတဲ႔
သမိန္သရမ္းဆိုသူ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုျဖင္႔
မဟုတ္တ႐ုတ္အေကာင္ ေတေလတေစၦကိုက္တာနဲ႔
ေႀသာ္........ေဖြေဖြ႐ွာ႐ွာ မေက်စရာေပေပါ႔ေနွာ
မေရမရာ ေသ႐ြာဆိုက္သလိုပါ႔
အခိုက္အခါတူလို႔မို႔
ဆရောစးောစးာတမူ မႀကာမႀကာ လြမ္းရပါတဲ႔
ဘမရာ အဆူဆူ ႀကာႀကငွန္းေတြနွင္႔
ျမန္မာဇမၺဴ အညာ မန္း တြင္ျဖင္႔
ငါတလူ ငါသရမ္းေရာ႔မဟဲ႔လို႔
သာခန္း ပလင္ညႊန္းျပီး
ျမင္ကြန္းပိုင္ သူပုန္ထစဥ္က
ႀကံဳရသူ မသာေတာ္နွင္႔
ပမာေသာ္တူတယ္လို႔ နွိုင္းမိတယ္
႐ိုင္းသနဲ႔ အတိတ္ယခင္လိုေနာ္ကြယ္
စကိုင္းတပဲ႔ ဂိုဏ္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔၊မွိုင္းရဲ႔စိတ္ထင္။
မင္းစိတ္မင္းမာန္ အႀကံအဖန္တင္းလိုက္ပံုက
အဂၤလိပ္ ယင္းဂ်ပန္ နွစ္တန္႐ွင္းပါလို႔
ရန္ခပင္းကိုတဲ႔ ေမာင္းကာနွင္
ေဒါင္းျမန္မာတစ္ခြင္မွာျဖင္႔ အထက္ယခင္သေဘာ
(အိုကြယ္) တေကာင္းရာဇ၀င္ကိုတဲ႔ ဆက္ခ်င္သေကာ။ ။
နန္းျမိဳ႔တည္ရန္
မွန္းလို႔ရည္ကာသန္တဲ႔
ညီလာခံ ဗိုလ္႐ွုပြဲတြင္မွ
ထိုထိုလူ႔ခပဲကုိမႀကည္ညိုတဲ႔
၀သီအလို တေျဖးေျဖး႐ူးမဟဲ႔လို႔
တေႏြးေႏြးမူးမူးျပီး ေခြးဘီလူးလိုအေကာင္မိုက္ေတြက
ေႀသာ္..........အေမွာင္စ႐ိုက္ကယ္နွင္႔
ေျပာင္ေျပာင္ဘဲမိုက္မေပါ႔လို႔
ေျဗာင္ကိုက္သဟာမွာ ယာယီယႀတာအခိ်န္နဲ႔ ဇာတာမွိန္လို႔မို႔
ဂဏာမျငိမ္ တာ၀တိံယြန္းႀကေပါ႔
ေျဖမႀကည္ ေနရီေတာ႔လြမ္းေစဖို႔
ျမန္မာ႔ျပည္ေပၚကုိ ဓမၼစည္ေတာ္႐ြမ္းခ်ိန္မို႔
အစြမ္းကုန္ သည္တခါျဖင္႔
ျပည္႐ြာ ညီညာဘို႔ အလုပ္ေပပါ႔
သုႆန္ တံခြန္ေစာင္းရ႐ွာတဲ႔
႐ုပ္အက်န္ခုနွစ္ေလာင္းရယ္နွင္႔
အလြန္ေကာင္းစြာ ကမၻာတည္မည္႔
အာဇာနည္ဗိမာန္ပုထိုးကိုျဖင္႔
ပါရမီအဓိဠာန္တမိ်ဳူးရယ္နွင္႔
႐ွိခိုးကာဆရာကန္ေတာ႔ခ်င္ရဲ႔
ျမန္မာမေတာ႔ ပူစရာဘို႔
တဗ်ဴဟာ ေအာင္ခမန္းတြင္မွ
လူမသမာ အေမွာင္သန္းခ်ိန္မို႔
ေသာင္ကမ္းမို႔မို႔ဆီက
ေဖာင္နန္းကူးတို႔နွင္႔ အေႀကဒဂုန္တည္းဟူေသာ
ေရစုန္ေျမာေလရဲ႔
ေႀသာ္..ေတာင္နန္းေျမာက္နန္း အေဆာင္ေဆာင္ႀကငွန္းနဲ႔
အေခါင္မျမန္းရခင္က ေအာင္ပန္းညိဳ႔ရ႐ွာတဲ႔
ေအာင္ဆန္းတို႔ ေသပံုနွေျမာ။ ။

သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း