Pages

Sunday, January 17, 2010

ၿဂဳိလ္ကမာၻတစ္ခုေရာက္ သက္ရွိမ်ဳိးစိတ္တစ္ခုရဲ႕ မွတ္ခ်က္

ငါတုိ႔ မမွားဘူး..
အမွန္တရားနဲ႔ သီသီေလးလြဲသြားတာ တစ္ခုပဲ။ ...။

ေနမ်ဳိး
၂၀၀၅.၁၀.၄