Pages

Wednesday, July 8, 2009

တစ္ေယာက္တည္းခရီး

ေသခ်ာရင္

စကားလုံးေတြထဲ၀င္ပုန္းမေနပါနဲ႔

အမွန္တရားဟာ

လူမုန္းမ်ားတဲ့လိပ္စာ…

ေသၿခင္းလုိပဲ

မ်က္ႏွာမေရြးဘူး

လက္သိပ္မထုိးဘူး

၃၂ ေကာဠာသနဲ႔

မင္းငါ့ကုိဆြဲေဆာင္လုိ႔မရႏုိင္ပါ…

ေနခဲ့ေလ…

အႏုပညာနဲ႔ သစၥာေလးပါးဟာ

နံရံမၿခားဘူး

ငါအဲဒီကုိသြားေနတာ


မုိးလႈိင္ည