Pages

Monday, April 14, 2008

လမ္းမ်ား

ေၿခေထာက္ေတြေရာက္မလာေသးခင္

ရင္တဖုိဖုိ…

တကယ္ေတာ့ ဖုန္ထတယ္ဗြက္ထူတယ္

ကုိယ္ထူကုိယ္ထသမားနဲ႔

တရြတ္တုိက္ဖက္ရွင္မယ္…

တစ္ေယာက္ေယာက္ကေလွ်ာက္မလာေသးသမွ်

သူကုိယ္သူဘယ္ေရာက္မယ္မသိေသးဘူး…။

မုိးလႈိင္ည