Pages

Tuesday, January 8, 2008

အလင္းႏွစ္မ်ားရဲ႕ဘာသာစကား

ၾကယ္ေၾကြေတြအားလုံးရဲ႕အသံေတြကုိ

စုခ်ည္ထားတဲ့

နံရံေလးဘက္ႏွလုံးသားတစ္ခု

ကမာၻေၿမရဲ႕အလင္းႏွစ္မ်ားကုိထုဆစ္ခဲ့တယ္

ၿငိမ္းခ်မ္းၿခင္းရဖုိ႔…

အသက္ေသြးကုိမွကားစင္တင္မီးရႈိ႕ခံခဲ့တယ္

နံရံေတြအားလုံးက

အမွန္တရားကုိတားဆီးမရႏုိင္တဲ့အခါ

ဘာသာစကားမ်ား

အဓိပါယ္မ်ား

၀ိေရာဓိမ်ား….

ၿပတ္သားရွင္းလင္းတဲ့ အၿမင္ဓါတ္ရသ

ႏွလုံးသားနဲ႔ဦေႏွာက္ကုိထုိးေဖာက္ခဲ့တယ္

အလင္းႏွစ္မ်ားစြာေပမယ့္….

သစၥာတစ္ခုတည္းသာ….။

မုိးလႈိင္ည