Pages

Saturday, June 2, 2007

လူ

စၾက၀႒ာအစြန္အဖ်ား
သူတုိ႔ေနၾကတယ္
ႏွံစားသီးႏွံအရင္းအၿမစ္က
သူတုိ႔ရွင္သန္ၿခင္းၿဖစ္လုိ႔
ကမၻာဆုိတဲ့ေက်ာက္ခဲၾကီးရဲ႕
ကပ္ပါးေကာင္ေတြ
ေနနဲ႔လကုိအေဆာင္အေယာင္လုပ္ရင္း
စၾက၀႒ာသမုိင္းမွာ
ၾကယ္ရုိင္းေတြကုိနာမည္ေပးတတ္သူေတြ
အတိတ္ကုိတူးလုိ႔အနာဂတ္ကုိၾကဳိခူးတတ္သူေတြ
အဂၤါၿဂဳိလ္ကုိထြန္ယက္ရင္း ဖန္လုံအိမ္စုိက္ခင္းေတြနဲ႔
ကမၻၻာေၿမအတြက္ရိကၡာက်င္းလုပ္မလုိ႔ဆုိပဲ
ေဟာဒီ..ဂလက္ဆီတစ္စုမွာေတာ့
ဒီအရာေတြကုိဘယ္သူတုႏုိင္မွာလဲ
သူတုိ႔ကလူဆုိတာေလ...........။

မုိးလႈိင္ည
(သံလြင္အိပ္မက္ အမွတ္၇)
(ပ်က္က်သြားေသာကုိလံဘီယာအာကာသယာဥ္အတြက္ဂုဏ္ၿပဳဖြဲ႔ဆုိသည္)