Pages

Saturday, November 14, 2009

ဟုိး……တစ္ဖက္ကမ္း သုိ႔….ကာရံ

ေသတယ္ဆုိတာ … ဘာလဲ..?

ေမွာင္မုိက္သြားတာလား….

ေခါင္ခုိက္သြားတာလား….

တိတ္ဆိတ္သြားတာလား….

“စိတ္”တိတ္သြားတာလား…

ခဏေလးေပမယ့္….

ေက်ာ္ၿဖတ္ရခက္ခဲတယ္

ဒါနဲ႔….

တကယ္မသိလုိ႔

ေသတယ္ဆုိတာ… ဘာလဲ..?


ေကာင္းကင္နီ