Pages

Saturday, January 17, 2009

အၿဖဴဆြတ္ဆြတ္ ေႏြရာသီ

အၿဖဴဆြတ္ဆြတ္ ေႏြရာသီထဲမွာ

စုိက္ပ်ဳိးေနက်သီးႏွံေတြ

ေရာင္းတမ္းမရဘူး…


အၿဖဴဆြတ္ဆြတ္ေႏြရာသီထဲမွာ

ခႏၵာကုိယ္အပူခ်ိန္က

ေရခဲမွတ္ထိေရာက္တယ္

စိတ္ကေတာ့ေရဆူမွတ္…


အၿဖဴဆြတ္ဆြတ္ေႏြရာသီထဲမွာ

ၾကားေနက် ဗုံသံေတြေပ်ာက္ဆုံး

တုိင္ေနက်သံခ်ပ္ေတြကုိ ၿပန္မၾကားရ


အၿဖဴဆြတ္ဆြတ္ ေႏြရာသီထဲမွာ

ငါတုိ႔ဟာ တစ္ခုခုကုိဆာေလာင္လုိ႔


အၿဖဴဆြတ္ဆြတ္ ေႏြရာသီထဲမွာပဲ

အားလူးစားသူမ်ား ပန္းခ်ီကားကုိၿမင္ေယာင္လုိ႔


အၿဖဴဆြတ္ဆြတ္ေႏြရာသီထဲမွာပဲ

ထပ္ၿပဳိလာမယ့္ မုိးကုိစုိးရိမ္လုိ႔


အၾကိမ္ၾကိမ္ပ်က္ေနတဲ့ ကမာၻကုိ

အၿဖဴဆြတ္ဆြတ္ ေႏြရာသီထဲမွာ အဖတ္ဆည္ရမလားလုိ႔

ငါတုိ႔အားလုံး အၿဖဴဆြတ္ဆြတ္

ေႏြရာသီကုိပဲ….


မုိးလႈိင္ည