Pages

Monday, October 11, 2010

သူမ( her ) သက္သက္

သူမဟာသက္သက္..

သက္သက္မဲ့ သူမဟာ…

သူမဟာ ေကာက္စုိက္ရင္ အရမ္းၿမန္တယ္

သူမ (her) စက္ခ်ဳပ္ရင္ အရမး္ေသသပ္တယ္

သူမ (her) သက္သက္

သက္သက္ လာရင္

ကာလသားေခါင္းေတြက အစ

သက္သက္ မဲ့ ေခါင္းငဲ့ၾကည့္တယ္…

သက္သက္ (her) တည္ၾကည္တယ္

သက္သက္ (her) ေလးနက္တယ္…

သက္သက္မဲ့ သူမ (her) ၿမဳိ႕ေပၚတက္သြားတယ္

သက္သက္မဲ့ သူမ(her) ႏုိင္ငံၿခား ထြက္သြားတယ္

သက္သက္ (her) မင္းၾကဳိက္ စုိးၾကဳိက္တဲ့

သက္သက္ အမ်ဳိးတစ္သုိက္ က အဲ့လုိ႔

သက္သက္ ကုိ တန္ဖုိးထားတာ..

သက္သက္ (her) သက္သက္မဲ့

သူမ (her)…. သက္သက္

သက္သက္မဲ့ခ်ည္းေတာ့… သူမ (her)

မုိးလႈိင္ည