Pages

Friday, October 1, 2010

လူၾကီးမင္းေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီ...

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

အသံထြက္မွားေနပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ...

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

အဓိပါယ္မရွိပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိ၍မရႏုိင္ပါ...

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

ဆက္သြယ္ေရး ဧရိယာၿပင္ပေရာက္ရွိေနပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

စက္ပိတ္ထားပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ....

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

လုိင္းမ်ားမအားေသးပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

အစည္းအေ၀းခန္းထဲ၀င္ေနပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

စာလုံးေပါင္းမွားေနပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

လုိဂုိအမွတ္တံဆိပ္မ်ား တုပထားသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

အခ်ိန္မေရြး အာဏာသိမး္ယူႏုိင္ပါသၿဖင့္ ေခၚဆုိမရႏုိင္ပါ...

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

လူၾကီးမင္း ေခၚဆုိေသာ ဒီမုိကေရစီမွာ

လူတကာ ဖုတ္ဖတ္ခါေၿပာလြန္းလုိ႔

ဖြတ္ဖြတ္ညက္ညက္ေၾကေနၿပီၿဖစ္ပါသၿဖင့္...

ေသဆုံးသြားခဲ့ပါၿပီ...။

မုိးလႈိင္ည