Pages

Thursday, February 23, 2012

သုည

ကြၽန္ေတာ္က သုညပါ

ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕ကေနရင္ေတာ့

ခင္ဗ်ားရဲ႕တန္ခိုးကုိ ဆယ္ဆတုိးေစမယ့္ သုညေပါ့

ကြၽန္ေတာ့္ ေနာက္ကေနရင္ေတာ့

ခင္ဗ်ားရဲ႕ အရွိအတုိင္းပဲ

အရမ္းနီးလုိ႔ ဒသမၿခားရင္လည္း ခင္ဗ်ားအၿဖစ္နဲ႔ ခင္ဗ်ား

ကြၽန္ေတာ္က သုညပါ

ခင္ဗ်ားလည္း သုညပဲဆုိရင္ေတာ့

ေရွ႕ကရပ္ရပ္ ေနာက္ကရပ္ရပ္ ဒသမပဲၿခားၿခား

ဒါေပမယ့္

ကြၽန္ေတာ့္အေပၚေတာ့ လုံးၾကီးမတင္ပါနဲ႔

ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္နားကပ္ၿပီးလည္း ထပ္ဆင္မထူးခ်င္နဲ႔

ကြၽန္ေတာ္ကမရူးခ်င္ဘူး…

ကြၽန္ေတာ္က သုညသက္သက္ပါ

သန္႔သန္႔စင္စင္ အဓိပါယ္မဲ့ခ်င္လုိ႔…။


ေႏြအာရုံဦး