Pages

Thursday, February 2, 2012

`ခြတ္ေဒါင္းဩဘာစာ´ (မဟာကဗ်ာေလးခ်ဳိးႀကီး)

ျပည္ဗဟုိ . . . .ခ်ီ , ေအးေစဖုိ႔
ညီသကုိ . . .နီ, ေသြးေတြနဲ႔
ဒီမုိကေရစီ ဒီအေရး
ဟစ္ေၾကြးမဆုံး ကမၻၻၻၻာအသိပါကြဲ႔ ေခါင္းမငုိက္ပါဘု ေသာင္းထုိက္ေခၚ
ရွစ္ေလးလုံး ဇာတိမဟာနဲ႔ ေက်ာင္းတ၀ုိက္က ေဒါင္းတစ္သုိက္ေမာ္ ။


ျမန္မာျပည္ဆုိတာ . . .
ေလာင္းနိမိတ္ေခၽြ ေကာင္းဟိတ္တေ၀ေ၀နဲ႔ ေဒါင္းတံဆိပ္အေမပါဘဲ
အစဥ္အလာေကာင္းတဲ့ မဂၤလာေဒါင္းရဲ႕ သားေတြမုိ႔
ေခ်ာင္းရွိရင္ ေရရွိသလုိပ
ေက်ာင္းရွိရင္ သမဂၢရွိရမယ္တဲ့
ေက်ာင္းသားလႊတ္ေတာ္မွာ အေကာင္းစားအထြဋ္အေမာ္ေတြ
မင္းကုိ . . .ႏုိင္တဲ့ မင္းကုိႏုိင္ ကုိကုိႀကီးတုိ႔အျပင္
အသြင္ညီ ဂ်င္မီ ေခၚ ေက်ာ္မင္းယုနဲ႔
အေဖာ္တစ္သင္းစုလုိက္ေတာ့ . . .
ကုိျမေအး ကုိေဌးၾကြယ္
လုိသမွ် အေရးဆုိ ေသြးမငယ္ခဲ့ပါဘူး
ဘုန္းတမုိမုိခ်ဲ႕ ႏွစ္ဆ , တုိးေအာင္
ၿပဳံးခ်ဳိနဲ႔ လွမ်ဳိးေနာင္တုိ့ပါ ၊ ၀ုိင္းခဲ့ သုိင္းခဲ့ၾက
သမုိင္းတဲ့ပါေနာ္ . . . (အုိကြယ္)
တုိင္းနဲ႔ကမၻာေက်ာ္ ။


ေသာင္းထုိက္အဇဠာေျမ ခ်က္ေဗြစြန္းဆီက
ေဒါင္းတစ္သုိက္လာပေလ တက္ေန၀န္းကဲ့သုိ႔ , မူအတိအက်
လူရွိသမွ် အယူသိၾကပါတယ္
သူရိယ ဆုိတာ ေဒါင္းပါပဲ
မေလွ်ာ္မကန္ စနစ္ေဟာင္းအသြင္ကုိ
ေတာ္လွန္ေခတ္ေျပာင္း အျမင္နဲ႔ , အေၾကာင္းခံ
မေကာင္းမွန္ရင္ ေျဗာင္းဆန္ေအာင္ ေဒါင္းအလံလႊင့္ခဲ့ေပါ့
လြတ္ေၾကာင္းဓမၼံ ေမတၱာအျပည့္နဲ႔
ခြတ္ေဒါင္းသရဏံ ဂစၧာမိၾကပါစုိ႔
မျပတ္ေစတနာေဆာ္လုိ႔ အမႈမပ်က္ယြင္း
ျမတ္ေဆြသဟာေဖၚတုိ႔ တုဖက္ကင္း ။သံသရာသည္ပ်က္မဆုံး ဇႏၷ၀ါရီ တစ္ဆယ့္သုံးမွာေပါ့
ကံသမၻာရည္ တက္အၿပဳံးေတြနဲ႔ ျပန္လာၿပီ စက္ဘုန္းေခါင္ေက်ာ့
သရက္မွာ ရက္ၾကာၾကာထြက္ခဲ့တာေတာင္
မ်က္ႏွာ မသက္မသာ တစ္ခ်က္တစ္ခါ မပ်က္ခဲ့ပါဘု
ေဒါင္းအလံ ေဒါင္းအရိပ္ေအာက္မွာ
ေဒါင္းမာန္ ေဒါင္းစိတ္မေပ်ာက္ခဲ့
အက်ဳိးကုေဋ အမြန္အထူး ေခါင္းအထက္မွာေနာ္
အုိးေ၀ တြန္က်ဳး ေဒါင္းငွက္ေအာ္မတဲ့
အေပါင္းအမ်ားကုိ ေဒါင္းစကား ေဒါင္းတရားပါးရင္း
သရက္ေအာင္လံ ျပည္ခရီးတေလ်ာက္ , မၿငဳိမၿငင္ျပန္
ဟုိ . . ယခင္စံလုိ အပုိအသြင္ဟန္နဲ႔ ဗုိလ္၀င္ခံတာ မဟုတ္
ျပည္သူနဲ႔အတူေ၀ ျပည္သူနဲ႔အတူေၾကြမယ့္သူေတြ
ျပည္သူ႔ခံစားမႈနဲ႔ မျခားမယြင္းမလပ္
ပါးျခင္းအပ္ ဖ၀ါးျခင္းထပ္ခဲ့
ေအာ္ ဘာမထီ ေဒါင္းအေဖာ္အားေတြနဲ႔
အာဇာနည္ ေက်ာင္းေတာ္သားေတြကြဲ႔
ေလခ်ဳိခ်ဳိ ျပည္(ေျပ) ဗဟုိအတြင္းမွာကြယ္
အုိ . . . ေရႊကုိယ္တစ္သင္းဟာ ေနလုိလင္း

သစၥာနီ
ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀၁၂
(မင္းကုိႏုိင္၊ကုိကုိႀကီး၊ဂ်င္မီနဲ႔တစ္ကြ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားအားလုံးသုိ႔

http://ghost-cafe.blogspot.com/