Pages

Sunday, January 23, 2011

ခင္ဗ်ားစိတ္ကုိ ႏႈိးထားလုိက္ မစခင္ ဆီ ေရ ေလ ၀ုိင္ ဂတ္စ္ စိတ္ စိတ္နဲ႔စစ္ တိက်ၿပီလား ေသခ်ာၿပီလား စနစ္က်ၿပီလား… ႏႈိးထားတဲ့စိတ္ကုိ အသံနားေထာင္ သတိမလြတ္ေစနဲ႔ အာရုံမလြင့္ေစနဲ႔ ေန႔တစ္ေန႔ထဲ ေမာင္းထြက္ လမ္းညႊန္ဆုိင္းဘုတ္ေတြကုိ အတိအက်လုိက္နာ ဘယ္ေက်ာကေက်ာ္တက္လုိ႔မရဘူး ေဘးဘယ္ညာရမ္းလုိ႔မရဘူး မီးနီလည္း စိတ္မပ်က္နဲ႔ ၀ါလုိက္စိမ္းလုိက္ ဒီလမ္းမကုိဘယ္သူမွသိမ္းပုိက္လုိ႔မရဘူး ၿဖတ္မ်ဥ္းမရွိရင္ ၿဖတ္မေကြ႔နဲ႔ လမ္းေၿပာင္းၿပန္ၾကီးအတင္းမေက်ာ္နဲ႔ ႏႈိးထားတဲ့စိတ္ကုိခဏခဏထုိးမရပ္ေစနဲ႔ စိတ္ကုိ ဘရိတ္ေပါက္လုိ႔မရဘူး စိတ္ကုိအရွိန္မလြန္ေစနဲ႔ (Speed is Killer) ဒါၿမဳိ႕ၾကီးၿပၾကီး လမ္းေကြ႔တုိင္းမွာ ေခါင္းခ်င္းဆုိင္ အႏၲရာယ္ေတြေတြ႔ႏုိင္တယ္ စိတ္ကုိစိတ္မလြတ္ေစနဲ႔ စတီယာရင္ၿမဲၿမဲကုိင္ စိတ္ကုိတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ေမာင္း ေရွ႕မွာမီးနီၿပရင္ စိတ္ကုိညင္ညင္သာသာရပ္ အရွိန္ကုန္သြားရင္ စိတ္ကုိစက္သက္လုိက္ ဒါဆုိအိပ္စက္လုိ႔ရၿပီ….။


မုိးလႈိင္ည ]