Pages

Thursday, November 20, 2008

ၿပကၡဒိန္

`ဘာမွေတာ့မဟုတ္ပါဘူး ေန႔စြဲသက္သက္ပါ´

ၿပီးၿပီးေရာ၀ါက်ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ရစ္ခဲ့တာသိသိၾကီးနဲ႔

တစ္ဘ၀စာပစ္၀င္လုိက္မိတဲ့ သတ္ကြင္းပါ

ေမ်ာ္လင့္ၿခင္းေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ ငါးမွ်ားခ်ိတ္ေတြတလႈပ္လႈပ္ဆာမြတ္ၾက

ေဟာဒီမွာ…….

ငါ ရွင္သန္မႈကုိဖြင့္ထုတ္လိုက္တဲ့အသံ

အၿမဲစိမ္းညေတြရဲ႕ အသံ

ငါ့ကုိယ္ငါေရာင္းတဲ့ပြဲမွာဗလာမဲမပါဘူး ခ်စ္သူမရဲ႕

မင္းယုံ။

တစ္ကယ္ေတာ့ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး

ၿပီးၿပီးေရာ၀ါက်ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔ထားရစ္ခဲ့တဲ့

`ေန႔စြဲ´ သက္သက္ပါ။


လူၿငိမ္းခုိင္