Pages

Wednesday, April 11, 2012

စိတ္ကုိစိတ္ထဲမွာမွတ္..။


စိတ္ထဲမွာမထားပါနဲ႔
စိတ္လက္ခ်မ္းသာေတြမထည့္နဲ႔
စိတ္လက္မခ်မ္းသာေတြလည္းမထည့္နဲ႔
စိတ္ကုိစိတ္အတုိင္းပဲထား
အဆုိးေတြလည္းမထည့္နဲ႔ မဆုိးေတြလည္း မထည့္နဲ႔
စိတ္ကုိမပူေစနဲ႔
စိတ္ကုိမေအးေစနဲ႔
စိတ္ကုိေပ်ာ္ေအာင္မထားနဲ႔
စိတ္ကုိမေပ်ာ္ေအာင္လည္း မထားနဲ႔
စိတ္ကုိစိတ္ထဲမထည့္နဲ႔
စိတ္ကုိစိတ္ထဲကမထုတ္နဲ႔
စိတ္ကုိအစြန္းမထြက္နဲ႔
စိတ္ကုိအစြန္းလည္းမခံနဲ႔
စိတ္ကုိမခ်ဳပ္တည္းနဲ႔ စိတ္ကုိမခ်ည္ေႏွာင္နဲ႔
စိတ္ကုိမလြင့္နဲ႔ စိတ္မပ်ံ့နဲ႔
စိတ္ထဲမွာသိမ္းသိမ္းမထားနဲ႔
စိတ္ကုိေမ့မထားနဲ႔
စိတ္ကုိစိတ္အတုိင္းပဲအထား
စိတ္ကုိစိတ္လုိလက္ရမထားနဲ႔
စိတ္ကုိစိတ္လုိက္မာန္ပါ မလုပ္နဲ႔
စိတ္ကုိမဆုံးမနဲ႔
စိတ္ကုိမနာက်င္ေစနဲ႔
စိတ္ကုိမာမထားရ
စိတ္ကုိေပ်ာ့မထားရ
စိတ္ကုိစိတ္အတုိင္းပဲထားဖုိ႔ စိတ္ကုိစိတ္ထဲမွာမွတ္ပါ..။

မိုးလႈိင္ည