Pages

Tuesday, July 13, 2010

တစ္ေယာက္တည္း ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ အဓိပၸါယ္===

အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။

အဓိပၸါယ္မရွိဘူးလုိ႔ အထပ္ထပ္စဥ္းစားရင္း

အဓိပၸါယ္မရွိဘူး ဆုိတဲ့အေၿဖပဲထြက္ထြက္လာတယ္

တကယ္ဆုိ အဲဒီ အဓိပၸါယ္ေတြဟာရွိေနဖုိ႔လုိလုိ႔လား…

ဒါလည္း အဓိပၸါယ္မရွိတဲ့ေမးခြန္းပဲ

အဓိပၸါယ္မရွိမွန္းသိသိနဲ႔ အဓိပၸါယ္ရွိရွိစဥ္းစားေနရတာ

အဓိပၸါယ္ရွိသေယာင္ဟန္ေဆာင္ေနရတာ

အဓိပၸါယ္မရွိမွန္းသိသိနဲ႔ သံတမန္ဆန္ဆန္

အဓိပၸါယ္မဲ့ၿပဳံးၿပေနရတာ…

အဓိပၸါယ္ဟာ ေပၚလုိက္ေပ်ာက္လုိက္

ၿဖစ္လုိက္ပ်က္လုိက္ အဓိပၸါယ္မရွိပဲ သံသရာလည္လုိ႔

ေနတုိင္ အဓိပၸါယ္ရွိရွိေနထုိင္ဖုိ႔

ေန႔တစ္ေန႔ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကုိ ဘာေတြနဲ႔ လုိက္၀ယ္ေနရမွာလည္း

အဓိပၸါယ္ဟာေစ်းၾကီးလား

အဓိပၸါယ္ဟာ ဒီဂ်စ္တယ္ပစၥည္းလား၊ လူသုံးကုန္လား

အဓိပၸါယ္ဟာ လူမသုံးကုန္လား

လူေတြမွာ အဓိပၸါယ္ရွိလား

ကိုယ့္ အဓိပၸါယ္နဲ႔ကုိယ္ဆုိ

သူမ်ား အဓိပၸါယ္ေတြဟာကုိယ္နဲ႔ မေတာ္ဘူးလား

အဓိပၸါယ္ကုိစုေဆာင္းထားႏုိင္သလား

အဓိပၸါယ္ကုိေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားလုိ႔ရသလား

အဓိပၸါယ္ဟာကမာၻပါတ္တတ္သလား

အဓိပၸါယ္ဟာအြန္လုိင္းတက္တတ္သလား

အဓိပၸါယ္ကုိဘယ္လုိေခၚရမလည္း

အဓိပၸါယ္မရွိရင္ အဓိပၸါယ္ဆင္းရဲတယ္လုိ႔ေခၚမလား

ဆင္းရဲတဲ့ အဓိပၸါယ္ကုိေကာ အဓိပၸါယ္ကသိသလား

အဓိပၸါယ္ဟာဖ်ားတတ္နာတတ္သလား

အဓိပၸါယ္ဟာအသက္အာမခံထားသလား

တစ္ေန႔လုံး အဓိပၸါယ္နဲ႔ အဓိပၸါယ္မရွိၿငင္းခုန္ေနရင္း

အဓိပၸါယ္ဟာ အဓိပၸါယ္မဲ့စြာေပ်ာက္ဆုံးသြားပါတယ္…။

မုိးလႈိင္ည