Pages

Thursday, May 24, 2012

လူေတြက အေရၿခဳံမ်ားတယ္..။
တိရစၧာန္ေတြ အေရၿခဳံတာကုိ ပုံၿပင္ထဲမွာပဲ ႏွစ္ခုေလာက္ၾကားဖူးတာ
သုိးေရၿခဳံေသာ ၀ံပုေလြတုိ႔
(မူကြဲ -ေၿမေခြး၊ ေခြးအ ေဒသအလုိက္ အေၿပာင္းအလဲရွိပါသည္။)
ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာ က်ီးတုိ႔ေလာက္ ဖတ္ဖူးမွတ္ဖူးၾကားဖူးတာ..
လူေတြကေတာ့ အေရအမ်ဳိးမ်ဳိးၿခဳံတယ္
မယဥ္ေက်းေသးတဲ့ေခတ္တုန္းကေတာ့
လူေတြဟာ ၀က္၀ံေရတုိ႔.. က်ားသားေရ ႏြားသားေရတုိ႔
စသည္ၿဖင့္ အမဲလုိက္ခံရတဲ့ တိရစၧာန္အေရေတြၿခဳံၾကတယ္..
ယဥ္ေက်းလာေတာ့ လူေတြဟာ
ႏုိင္ငံေရး အေရၿခဳံလာတယ္ ဘာသာေရး အေရၿခဳံလာတယ္
လူမႈေရးအေရၿခဳံလာတယ္..။
အေရေတြၿခဳံတာဟာ .. လူေတြဟာ လုံၿခဳံဖုိ႔ အရွက္ကြယ္ဖုိ႔
ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္
အုိင္ဒီယာေတြဟာ အမဲလုိက္ခံရၿပီလား
လူေတြက အေရအမ်ဳိးမ်ဳိးၿခဳံလုိ႔
လူတန္းစာညီမွ်ေရးအေရၿခဳံလုိ႔
ဒီမုိကေရစီအေရၿခဳံလုိ႔
ပညာရွင္ဆုိတဲ့အေရၿခဳံလို႔
အႏုပညာသမားဆုိတဲ့အေရၿခဳံလုိ႔
အတုိးတက္ဆုံးေခတ္မွာ အေရၿခဳံဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြပုိမ်ားလုိ႔
ပုိသက္ေသာင့္သက္သာၿဖစ္လုိ႔
ပုိၿပီးဂုဏ္က်က္သေရတုိးၿမင့္လုိ႔
လူေတြအေရအမ်ဳိးမ်ဳိးၿခဳံတယ္
တုိးတက္တဲ့ေခတ္မုိ႔ အေရၿခဳံေစ်းကြက္ကလည္းၿမင့္တက္ဆဲ..။

မုိးလႈိင္ည